Misyon ve Vizyonumuz

Bölümümüzde ulusal ve uluslararası platformda kaliteli bir Arkeoloji eğitimi hedefiyle, araştıran ve sorgulayan nitelikli Arkeologlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda yetişen öğrenciler, Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilen bilimsel arkeolojik kazılara katılarak teorik bilgiyi pratik deneyime dönüştürme şansına kavuşurlar. Arkeolog adaylarını, arkeoloji ile ilişkili modern teknolojiyi en üst düzeyde kullanabilen, bilgiye ulaşma yollarını iyi bilen, bilimsel inceleme yeteneğine sahip ve tarihi koruma bilincine erişmiş bireyler olarak topluma kazandırmak bölümümüzün temel amacıdır.

 

Mezun olan öğrencilerimiz, üniversite ve enstitülerde akademik kariyer yapma şansına kavuşmalarının yanı sıra Müzeler ve Anıtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli müzelerde, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları’nda, özel müzelerde, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, il özel idareler ve belediyelerdeki KUDEP birimlerinde çalışma imkanı bulabilmektedirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tr-TR