ARKEOLOJİ DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ VE ÖĞRETİM ÜYELERİ

ARK 6031 Roma Sivil Mimarisi ve Yaşam                                               Yard. Doç. Dr. Akın ERSOY

ARK 6035 Anadolu’da Geç Antik Çağ Toplumu ve Ekonomisi                   Prof. Dr. Binnur GÜRLER

ARK 6041 Bilim Tarihi ve Felsefesi                                                       Yard. Doç. Dr. Ahmet UHRİ

ARK 6099 Tez

ARK 6024 Klasik Arkeolojide Yayın Uygulamaları II                                  Prof. Dr. Ergün LAFLI

ARK 6026 Ionien in Hellenistic and Roman Era II                                   Prof. Dr. Ergün LAFLI

ARK 6029 Hellen ve Roma Bronz Sanatı I                                             Prof. Dr. Ergün LAFLI

ARK 6021 Klasik Arkeolojide Yayın Uygulamaları I                                   Prof. Dr. Ergün LAFLI

ARK 6006 Agora ve İlişkili Yapılar                                                        Yard. Doç. Dr. Akın ERSOY

ARK 6098 Uzmanlık Alanı

ARK 6023 Ionien in Hellenistic and Roman Era I                                    Prof. Dr. Ergün LAFLI

ARK 6028 Antik Çağda Doğu Akdeniz’de Cam                                      Prof. Dr. Binnur GÜRLER

ARK 6033 Kentleşme Teorileri ve Kentlilik Bilinci                                    Yard. Doç. Dr. Ahmet UHRİ

ARK 6032 Arkeolojik Restorasyon II                                                    Yard. Doç. Dr. Ali Kazım ÖZ

ARK 6037 Yayın Eleştirisi                                                                   Yard. Doç. Dr. Semih GÜNERİ

ARK 6043 Klasik Arkeolojide Yayın Uygulamaları III                                 Prof. Dr. Ergün LAFLI

ARK 6049 Anadolu Selçukluları Tarihi ve Uygarlığı                                   Prof. Dr. Mustafa DAŞ

ARK 6030 Hellen ve Roma Bronz Sanatı II                                            Prof. Dr. Ergün LAFLI

ARK 6039 Bilimsel İnceleme Yöntemleri                                               Yard. Doç. Dr. Semih GÜNERİ

ARK 6051 Arkeolojik Restorasyon I                                                     Yard. Doç. Dr. Ali Kazım ÖZ

Anadolu Kültleri ve Agonlar                                                                Doç. Dr. Aygün EKİN MERİÇ

Anadolu’da Helenistik Dönem Seramiği                                                 Doç. Dr. Aygün EKİN MERİÇ

Roma Mimarlık ve Mühendisliği                                                            Yard. Doç. Dr. Ali Kazım ÖZ

Nümizmatik İncelemeler                                                                    Yard. Doç. Dr. Duygu AKAR TANRIVER

Attika Seramiğinde Stiller                                                                  Yard. Doç. Dr. Duygu AKAR TANRIVER

Mitolojinin Yunan Sanatına Etkileri                                                       Yard. Doç. Dr. Duygu AKAR TANRIVER

tr-TR