ARKEOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ VE ÖĞRETİM ÜYELERİ

AKİ 5021 Avrasya Bronz Çağı Arkeolojisi                           Yard. Doç. Dr. Semih GÜNERİ

AKİ 5012 Art of Sculpture in Classical Antiquity:

Iconography and Terminology II              Prof. Dr. Ergün LAFLI

AKİ 5020 Avrasya Erken Göçebe Kültürler Arkeolojisi          Yard. Doç. Dr. Semih GÜNERİ

AKİ 5099 Tez

AKİ 5001 Antik Dönemde Kamu Yapı ve Alanları                Yard. Doç. Dr. Akın ERSOY

AKİ 5010 Geç Antik Çağ Anadolu Arkeolojisi II                   Prof. Dr. Ergün LAFLI

AKİ 5022 Antik Çağ Denizciliği II                                      Doç. Dr. Harun ÖZDAŞ

AKİ 5005 Geç Antik Çağ Anadolu Arkeolojisi I                    Prof. Dr. Ergün LAFLI

AKİ 5017 Antik Çağ Denizciliği I                                       Doç. Dr. Harun ÖZDAŞ

AKİ 5016 Hellen ve Roma Gemoloji Sanatı II                      Prof. Dr. Ergün LAFLI

AKİ 5026 Bizans Tarihi ve Uygarlığı                                   Prof. Dr. Mustafa DAŞ

AKİ 5004 Seminer

AKİ 5006 Uzmanlık Alanı

AKİ 5008 Helenistik ve Roma Dönemlerinde Kent               Yard. Doç. Dr. Akın ERSOY

AKİ 5018 Batı Anadolu Erken Tunç Çağı                            Yard. Doç. Dr. Ahmet UHRİ

AKİ 5003 Helenistik Dönemde Doğu Akdeniz                      Prof. Dr. Binnur GÜRLER

AKİ 5007 Art of Sculpture in Classical Antiquity:

Iconography and Terminology I                 Prof. Dr. Ergün LAFLI

AKİ 5009 Materyal Tanımlama                                           Prof. Dr. Ergün LAFLI

AKİ 5011 Hellen ve Roma Gemoloji Sanatı I                         Prof. Dr. Ergün LAFLI

AKİ 5015 İran Arkeolojisi                                                  Yard. Doç. Dr. Ahmet UHRİ

AKİ 5019 Antik Mozaik Sanatı                                            Yard. Doç. Dr. Ali Kazım ÖZ

AKİ 5014 Antik Çağ Mirasının Yorumlanma Süreçleri               Prof. Dr. Binnur GÜRLER

AKİ 5013 Bilimsel İnceleme Yöntemleri                                Yard. Doç. Dr. Semih GÜNERİ

AKİ 5002 Analitik Arkeoloji                                                Yard. Doç. Dr. Semih GÜNERİ

AKİ 5024 Antik Mozaik Konservasyonu                                 Yard. Doç. Dr. Ali Kazım ÖZ

Batı Anadolu’da Mezar Tipleri                                              Doç. Dr. Aygün EKİN MERİÇ

Helenistik Dönem Terrakotta Heykel Sanatı                          Doç. Dr. Aygün EKİN MERİÇ

Yunan Dini I                                                                    Yard.Doç.Dr.Duygu AKAR TANRIVER

Yunan Dini II                                                                   Yard.Doç.Dr.Duygu AKAR TANRIVER

 

 

tr-TR